بسته بندی سیب صادراتی زرد

ژانویه 30, 2021
بسته بندی سیب

بسته بندی سیب به چه شکل است؟

بسته بندی سیب به چه شکل است؟ آیا برای فروش سیب حتما باید سورت خاصی برای سیب ها در نظر گرفت؟ و این که آیا این […]
ژانویه 12, 2021
روش بسته بندی سیب صادراتی

روش بسته بندی سیب صادراتی

روش بسته بندی سیب صادراتی درختی زرد و قرمز به چه شکل باید باشد؟ آیا تفاوتی میان روش بسته بندی سیب صادراتی و روش بسته بندی سیب […]
تماس سریع