بسته بندی سیب صادراتی قرمز

فوریه 28, 2021
قیمت سیب مراغه برای صادرات به روسیه

قیمت سیب مراغه برای صادرات به روسیه

قیمت سیب مراغه برای صادرات به روسیه چقدر است؟ چطور می توان کاری کرد که قیمت سیب مراغه و سایر شهرستان ها هنگام صادرات به کشورهای خارجی […]
ژانویه 30, 2021
بسته بندی سیب

بسته بندی سیب به چه شکل است؟

بسته بندی سیب به چه شکل است؟ آیا برای فروش سیب حتما باید سورت خاصی برای سیب ها در نظر گرفت؟ و این که آیا این […]
ژانویه 12, 2021
روش بسته بندی سیب صادراتی

روش بسته بندی سیب صادراتی

روش بسته بندی سیب صادراتی درختی زرد و قرمز به چه شکل باید باشد؟ آیا تفاوتی میان روش بسته بندی سیب صادراتی و روش بسته بندی سیب […]
تماس سریع