خرید عمده سیب سمیرم

ژانویه 17, 2021
صادرات سیب لبنانی سمیرم

صادرات سیب لبنانی سمیرم

صادرات سیب لبنانی سمیرم از کشور ما به کشورهای همسایه از جمله ترکیه، عراق، افغانستان و سایر کشورها انجام می گیرد. شهرستان سمیرم هم همانند شهر مراغه، […]
تماس سریع