سیب درجه 2

فوریه 2, 2021
قیمت سیب درختی ارومیه در میدان

قیمت سیب درختی ارومیه در میدان

قیمت سیب درختی ارومیه در میدان چقدر است؟ آیا قیمت سیب درختی ارومیه در میدان با قیمت سیب در باغ و مغازه با هم متفاوت است؟ تا […]
ژانویه 31, 2021
درجه بندی کیفی سیب

درجه بندی کیفی سیب

درجه بندی کیفی سیب به چه شکل انجام می گردد؟ سیب از لحاظ کیفیت چگونه سورت و درجه بندی می شود؟ کیفیت های مختلف سیب به چه […]
تماس سریع