صادرات سیب درختی

می 8, 2021
مهم ترین مزایای صادرات سیب به هند

مهم ترین مزایای صادرات سیب به هند

مهم ترین مزایای صادرات سیب به هند چیست؟ چرا بازرگان های ایرانی تمایل بالایی به صادرات سیب لبنانی قرمز و صادرات سیب لبنانی زرد به هند […]
آوریل 25, 2021
صادرات سیب قرمز مراغه به پاکستان

صادرات سیب قرمز مراغه به پاکستان

صادرات سیب قرمز مراغه به پاکستان با چه شرایطی انجام می گیرد؟ چرا سیب مراغه بین مردم دنیا این قدر پر طرفدار است؟ اکثر کشورهای همسایه ایران، […]
ژانویه 30, 2021
صادرات سیب درختی به اروپا

صادرات سیب درختی به اروپا

صادرات سیب درختی به اروپا هم آیا از ایران انجام می گیرد؟ آیا صادرات سیب درختی ایران به اروپا با کشورهای آسیایی تفاوت خاصی دارد؟ در این […]
تماس سریع