قیمت سیب زرد

آوریل 19, 2021
روند تغییرات قیمت سیب در سال 99

روند تغییرات قیمت سیب در سال 99

روند تغییرات قیمت سیب در سال 99 چگونه بوده است؟ در فصل های مختلف بهار، تابستان، پاییز و زمستان ، قیمت سیب زرد و قیمت سیب […]
فوریه 10, 2021
قیمت سیب در بازار

قیمت سیب در بازار

قیمت سیب در بازار تهران و شهرستان ها چقدر است؟ آیا قیمت سیب قابلیت رشد مجدد را دارد؟ قیمت سیب در ماه های پایانی امسال با قیمت […]
تماس سریع